Hjälpsida

För deltagare

Skapa Google-konto

Använda Google Meet

Gå med i kurs

Göra uppgifter

För handledare

Skapa kurs

Ändra kurs

Skapa material

Skapa uppgift

Skapa meddelande

Lägga till ledare

Skapa ett möte i Google Meet

Använda Google Meet