Cirkelledarutbildning

Grundläggande cirkelledarutbildning


Denna utbildning genomförs på distans och är uppdelad på tre träffar. Du behöver delta i alla tre träffar för att anses ha genomfört utbildningen.

Denna utbildning innehåller följande delar.

  • Kunskap om folkbildning i allmänhet och om ABF i synnerhet.

  • Studiecirkelpedagogiken och ledarrollen inom folkbildningen

  • Kunskap, lärande och grupprocesser.

  • Kunskap om dataskyddsförordningen och hantering av personuppgifter.


2021

10/11, 17/11, 24/11 (3 träffar)


Ledare: Frida Norum & Fanny Lundmark

Samtliga träffar på distans

mellan kl. 18.30-20.30

Utbildning 2022
15/3, 22/3, 28/3 (3 träffar, distans) 18.30 - 20.30

Ledare: Samuel Olsson & Fanny Lundmark


28/5 (1 heldag fysisk i Skellefteå) 09.00 - 16.00

Ledare: Fanny Lundmark & Frida Norum


13/10, 20/10, 27/10 (3 träffar distans) 18.30 -20.30

Ledare: Patrik Löfgren & Samuel Olsson


15-16/10 (2 träffar fysisk) Inriktning Estet

Ledare: Frida Norum, Fanny Lundmark, Samuel Olsson, Peder Zingmark
Den digitala studiecirkeln

Utbildningen vänder sig till cirkelledare inom ABF, som tidigare deltagit i Grundläggande cirkelledarutbildning och som vill lära sig mer om digitala studiecirklar.

ABF vill med utbildningen utmana våra cirkelledare till digital kreativitet och erbjuda dem några verktyg som stöd för hur de kan genomföra sina digitala studiecirklar.

Denna utbildning genomförs på distans och är uppdelad på tre träffar. Du behöver delta i alla tre träffar för att anses ha genomfört utbildningen.

Utbildning 2022

Denna utbildning hålls vid efterfrågan.