Cirkelledarutbildning

Grundläggande cirkelledarutbildning


Denna utbildning genomförs på distans och är uppdelad på tre träffar. Du behöver delta i alla tre träffar för att anses ha genomfört utbildningen.

Denna utbildning innehåller följande delar.

  • Kunskap om folkbildning i allmänhet och om ABF i synnerhet.

  • Studiecirkelpedagogiken och ledarrollen inom folkbildningen

  • Kunskap, lärande och grupprocesser.

  • Kunskap om dataskyddsförordningen och hantering av personuppgifter.


Utbildning 2021
14/9, 21/9, 28/9 (3 träffar)

Ledare: Samuel Olsson & Frida Norum


13/10, 20/10, 27/10 (3 träffar)

Ledare: Fanny Lundmark & Samuel Olsson


10/11, 17/11, 24/11 (3 träffar)

Ledare: Frida Norum & Fanny Lundmark

Samtliga träffar på distans
mellan kl. 18.30-20.30


Den digitala studiecirkeln

Utbildningen vänder sig till cirkelledare inom ABF, som tidigare deltagit i Grundläggande cirkelledarutbildning och som vill lära sig mer om digitala studiecirklar.

ABF vill med utbildningen utmana våra cirkelledare till digital kreativitet och erbjuda dem några verktyg som stöd för hur de kan genomföra sina digitala studiecirklar.

Denna utbildning genomförs på distans och är uppdelad på tre träffar. Du behöver delta i alla tre träffar för att anses ha genomfört utbildningen.

Utbildning 2021
12/10, 19/10 samt 26/10 (3 träffar)

Samtliga träffar på distans mellan
kl. 18.30-20.30

Ledare:
Fanny Lundmark & Samuel Olsson