Cirkelledarutbildning

Grundläggande cirkelledarutbildning

Denna utbildning genomförs på distans och är uppdelad på tre träffar. Du behöver delta i alla tre träffar för att anses ha genomfört utbildningen.

Denna utbildning innehåller följande delar.

  • Kunskap om folkbildning i allmänhet och om ABF i synnerhet.

  • Studiecirkelpedagogiken och ledarrollen inom folkbildningen

  • Kunskap, lärande och grupprocesser.

  • Kunskap om dataskyddsförordningen och hantering av personuppgifter.

OMGÅNG 1
9/9, 16/9 samt 23/9.

Samtliga träffar på distans
mellan kl. 18.30-20.30

Ledare:
Kicki Landström & Marie-Louise Larsson

OMGÅNG 2
16/11, 23/11 samt 30/11

Samtliga träffar på distans
mellan kl. 18.30-20.30

Ledare:
Rickard Pettersson & Marie-Louise Larsson

Den digitala studiecirkeln

Utbildningen vänder sig till cirkelledare inom ABF, som tidigare deltagit i Grundläggande cirkelledarutbildning och som vill lära sig mer om digitala studiecirklar.

ABF vill med utbildningen utmana våra cirkelledare till digital kreativitet och erbjuda dem några verktyg som stöd för hur de kan genomföra sina digitala studiecirklar.

Denna utbildning genomförs på distans och är uppdelad på tre träffar. Du behöver delta i alla tre träffar för att anses ha genomfört utbildningen.

OMGÅNG 1
14/10, 21/10 samt 28/10

Samtliga träffar på distans mellan
kl. 18.30-20.30

Ledare:
Fanny Lundmark och Rickard Pettersson